Press Release
August 25, 2022

Robin, Tiniyak ang Karapatan ng Mga Katutubo

Tiniyak ni Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla nitong Huwebes ang karapatan ng mga katutubong Pilipino na makinabang sa progreso at pag-unlad ng bayan, sa unang pagpulong ng komite ng Senado para sa mga katutubo at mga Muslim.

Iginiit ni Padilla na nakalulungkot na may mga katutubo pa ring biktima ng diskriminasyon at pang-aabuso sa ancestral domain, at hindi pa nagkakaroon ng access sa programang lipunan.

"Kung may dapat unang makinabang sa progreso, sa pag-unlad ng bayan natin, dapat ang mga katutubo ang mga unang makatamasa sapagka't sila ang nagmamay-ari ng bayang ito. Bago tayo dumating dito, mga multi-cultural, bago tayo naghari dito ay sila po ang nauna dito," ani Padilla sa kanyang pambungad na pahayag sa organizational meeting ng Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs.

"Ang pag-aalaga sa ating mga katutubo at sa mga nauna rito sa bansang Inang Bayan Pilipinas, sa mga Muslim, ito po ang tinatawag nating totoong kalayaan. Sapagka't hindi po natin pwedeng sabihin na meron tayong kalayaan dito sa bayan natin kung tayo mismo ay naging mga lokal na mananakop," dagdag niya.

Ayon sa mambabatas, napakahalaga ng kumiteng ito para sa kapakanan ng mga katutubo at ng mga Muslim sapagka't ito ang simbolismo ng kalayaan.

"Pagka hindi natin ihinaon sa kahirapan ang ating kababayang katutubo at hindi nila tinamasa ang yaman nila sa sarili nilang mga lupa, ibig sabihin noon, wala pong kalayaan dito sa ating Inang Bayan. Naglolokohan lang po tayo," aniya.

Mahalaga na ang mga katutubo ang mga unang makinabang sa progreso at pag-unlad ng bayan natin dahil sila ang nauna sa ating bayan bago dumating ang mga dayuhan, ayon kay Padilla.

Bago mailuklok bilang Senador, matagal nang adbokasiya ni Padilla ang pagpapahalaga at pangangalaga sa ating mga IP communities.

Ani Padilla, naniniwala siya sa napakahalagang papel ng ating mga katutubo sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino - "kung kaya't nararapat lamang na sila ay bigyan natin ng importansya na kasing-lebel ng iginagawad natin sa iba't-ibang sektor ng ating lipunan."

"Bilang kinatawan ng Muslim communities sa Senado, dala ko sa aking mga balikat ang makabuluhang layunin na iangat ang antas ng pamumuhay at tugunan ang mga isyu sa mga polisiyang nakakaapekto ng ating mga kapatid. Makakaasa ang ating kababayan na gagawin natin ang lahat ng ating makakaya upang siguruhing magiging produktibo ang ating komite," giit ni Padilla.


Robin Vows to Uphold Indigenous People's Rights

Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla vowed on Thursday to uphold the rights of indigenous people (IP) groups in the Philippines, as he chaired the first meeting of the Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs.

Padilla lamented there are still indigenous peoples who are victims of discrimination and abuse of their ancestral domains - and have yet to gain access to government programs.

"Kung may dapat unang makinabang sa progreso, sa pag-unlad ng bayan natin, dapat ang mga katutubo ang mga unang makatamasa sapagka't sila ang nagmamay-ari ng bayang ito. Bago tayo dumating dito, mga multi-cultural, bago tayo naghari dito ay sila po ang nauna dito (If there is anyone who should benefit from our nation's progress, it should be our indigenous peoples because they are owners of our land - they have been here before any other race)," Padilla said in his opening statement at the organizational meeting of the Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs.

"Ang pag-aalaga sa ating mga katutubo at sa mga nauna rito sa bansang Inang Bayan Pilipinas, sa mga Muslim, ito po ang tinatawag nating totoong kalayaan. Sapagka't hindi po natin pwedeng sabihin na meron tayong kalayaan dito sa bayan natin kung tayo mismo ay naging mga lokal na mananakop (Taking care of our IPs and our Muslims will be the best proof that we are free. We cannot say we are free or independent if we play the role of local conquerors)," he added.

Padilla also said his committee will play a major role in ensuring the rights of IPs and Muslims, as this is a symbolism of the nation's freedom.

"Pagka hindi natin ihinaon sa kahirapan ang ating kababayang katutubo at hindi nila tinamasa ang yaman nila sa sarili nilang mga lupa, ibig sabihin noon, wala pong kalayaan dito sa ating Inang Bayan. Naglolokohan lang po tayo (If we do not deliver our IPs from poverty or protect their ancestral land, we cannot say we have freedom - we are just fooling ourselves)," he said.

Also, Padilla said IPs should be the first to benefit from the nation's progress since they have been here before any other race.

Before he was elected as senator, Padilla had advocated for the rights of IP communities.

The lawmaker stressed IPs have a big role in our national identity - "kung kaya't nararapat lamang na sila ay bigyan natin ng importansya na kasing-lebel ng iginagawad natin sa iba't-ibang sektor ng ating lipunan (which is why they should be given importance on the same level as other sectors of society)."

"Bilang kinatawan ng Muslim communities sa Senado, dala ko sa aking mga balikat ang makabuluhang layunin na iangat ang antas ng pamumuhay at tugunan ang mga isyu sa mga polisiyang nakakaapekto ng ating mga kapatid. Makakaasa ang ating kababayan na gagawin natin ang lahat ng ating makakaya upang siguruhing magiging produktibo ang ating komite (As the representative of Muslim communities in the Senate, I carry on my shoulders the task of improving the lot of our IP brethren. Our people can rest assured I will do my best to make sure our committee's discussions are productive)," stressed Padilla.

*****

Video: https://www.youtube.com/watch?v=y43qN8YnLIk

News Latest News Feed