Press Release
September 7, 2022

Gatchalian seeks to protect PUVs, commuters from oil price and fare hikes

Senator Win Gatchalian wants to put in place an energy subsidy program that will provide a safety net for the public transport sector from oil price increases and subsequently deter fare hikes for the benefit of the commuting public.

Gatchalian noted that as a result of world oil price increases in recent months, the Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) has said that another round of fare hike is expected within the month based on a petition by jeepney drivers' groups to raise anew the minimum jeepney fare. Similar fare hike petitions filed by operators of buses, UV Express, and Transport Network Vehicle Service (TNVS) are also pending with the LTFRB.

Under Gatchalian's Senate Bill No. 384, the proposed energy subsidy program seeks to institutionalize the government's "Pantawid Pasada" program which provides fuel subsidies for sectors affected by oil price hikes.

"We cannot afford to allow high oil prices to disrupt the country's economic recovery. Our people have suffered long enough from the economic shock caused by the pandemic. We hope that the energy subsidy program will provide sufficient protection for both the public transport sector and our commuters," the senator said.

As the ongoing Ukraine-Russia conflict is likely to persist, high global oil prices may continue to linger, thus the need to establish a mechanism that would protect PUV drivers and operators from such price movements, Gatchalian emphasized.

The proposed measure provides that the subsidy shall be granted to qualified beneficiaries when the average price of Dubai crude for three consecutive months is equal to or greater than $80 per barrel such as the case now. Since Russia invaded Ukraine, Dubai crude surged to as high as $120 per barrel in March and hit $96.51 per barrel last August 31.

This proposed legislation, Gatchalian added, requires the use of digital payment systems in the distribution of the subsidy and imposes penalties against erring government officials for failure to ensure the timely release of the subsidy to all qualified beneficiaries.

"Ang pagtaas ng presyo ng langis ay palaging may masamang epekto sa ating ekonomiya. Sa sektor ng pampublikong sasakyan, ang anumang pagtaas ng presyo ng langis ay kumakain sa pang-araw-araw na kita ng ating mga tsuper. Kung hindi tayo gagawa ng programa na magpoprotekta sa kanilang kita mula sa pabago-bagong mataas na presyo, ang kabuhayan ng ating PUV drivers ay patuloy na manganganib," Gatchalian ended.


Gatchalian: Protektahan ang PUVs, mga pasahero kontra taas presyo ng langis at pamasahe

Nais ni Senador Win Gatchalian na magpatupad ng energy subsidy program na magbibigay ng safety net para sa sektor ng pampublikong transportasyon mula sa pagtaas ng presyo ng langis na kalaunan ay pipigil din sa posibleng pagtaas ng pamasahe.

Ayon kay Gatchalian, kasunod ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan nitong mga nakaraang buwan, sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na asahan na ang panibagong pagtaas ng pamasahe sa loob ng buwang ito batay sa petisyon ng mga grupo ng jeepney drivers. Nakabinbin din sa LTFRB ang kahalintulad na fare hike petition na inihain ng mga operator ng bus, UV Express, at Transport Network Vehicle Service (TNVS).

Sa ilalim ng Senate Bill No. 384, ang panukalang energy subsidy program ay naglalayong gawing institutionalized ang programang "Pantawid Pasada" ng gobyerno na nagbibigay ng fuel subsidies para sa mga sektor na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis.

"Hindi natin dapat pahintulutan ang mataas na presyo ng langis na lalo pang maka apekto sa pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Matagal nang nahihirapan ang ating mga mamamayan dahil sa pandemya. Umaasa tayo na ang energy subsidy program ay magbibigay ng sapat na proteksyon para sa sektor ng transportasyon at sa mga pasahero," ani Gatchalian.

Dahil malamang na magpapatuloy ang giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, sinab ni Gatchalian na kailangang magtatag ng isang mekanismo na poprotekta sa mga tsuper at operator ng pampasaherong sasakyan mula sa mga paggalaw ng presyo.

Ayon sa naturang panukalang batas, ang subsidiya ay ipagkakaloob sa mga kwalipikadong benepisyaryo kapag ang average na presyo ng Dubai crude sa tatlong magkakasunod na buwan ay katumbas o higit sa $80 kada bariles. Mula nang salakayin ng Russia ang Ukraine, ang Dubai crude ay umabot sa $120 kada bariles noong Marso at tumama sa $96.51 kada bariles noong Agosto 31.

Ipinapanukala din ni Gatchalian na ang pamimigay ng subsidiya ay sa pamamagitan ng digital payment system at magpapataw ng parusa laban sa mga opisyal ng gobyerno na hindi makatitiyak ng napapanahong pagpapalabas ng naturang energy subsidy sa lahat ng mga kwalipikadong benepisyaryo.

"Ang pagtaas ng presyo ng langis ay palaging may masamang epekto sa ating ekonomiya. Sa sektor ng pampublikong sasakyan, ang anumang pagtaas ng langis ay kumakain sa pang-araw-araw na kita ng ating mga tsuper. Kung hindi tayo gagawa ng programa na magpoprotekta sa kanila mula sa pabago-bagong mataas na presyo, ang kabuhayan ng ating mga PUV driver ay patuloy na nanganganib," pagtatapos ni Gatchalian.

News Latest News Feed