Press Release
January 11, 2023

"WAIT, HOLD ON!"
HONTIVEROS TEARING UP ABOUT IMPENDING IMPORTATION OF ONIONS

Senator Risa Hontiveros is voicing concerns about the impending importation of almost 22,000 metric tons of onions, saying it may be best for the authorities to observe our farmers' onion harvests next week before making any drastic moves.

The senator encouraged the Department of Agriculture and the Bureau of Plant Industry to be cautious about the amount of onions the country will import. She recommends a two-step process: import some, then "wait and see".

"It's best to wait and see. Malapit na ang anihan ng ating mga magsasaka at magpapatuloy ito hanggang Abril. Kung maganda ang ani tulad noong nakaraang taon, baka hindi naman kailangan na 22,000 metric tons ang sibuyas na aangkatin," Hontiveros said.

"Baka naman pwedeng kalahati lamang ng authorized amount ni Presidente ang dapat ma-import, lalo na kung maging masagana ang makukuha natin sa Nueva Ecija at Mindoro. Pwede namang hindi itodo," she added.

Aside from the issue of supply, Hontiveros believes the administration also needs to help Filipino farmers recover from the bad weather that repeatedly decimated their crops last year.

"Kailangang magkaroon na ng supply ng sibuyas at kailangang bumaba na ang presyo. Pero, dapat makatarungan rin naman ang ang farm gate price para makabawi at makabangon ang mga magsasaka. Wala namang crop insurance mula sa DA-PCIC ang mga nagtatanim ng sibuyas," she stressed.

Hontiveros believes the authorization to import came in too late, more than two months after most families' "Noche Buena" food planning.

"The importation is obviously being done belatedly. The imports should have been authorized two months ago in time for the holidays. This error is unforgivable. The BPI and the DA wrongly predicted that the December domestic supplies would be enough to cover the demand," Hontiveros emphasized.

The senator then encourages BPI and the DA to improve their data collection on onions so that officials do not make rash decisions based on feelings alone.

"Limitado ang datos ng DA ukol sa lawak at laki ng ani mula sa mga taniman ng sibuyas. Kaya hindi malayong mabago pa ang 22,000 metric tons na iniutos ni Presidente. Huwag muna tayong magpadala sa 'ramdam sampling'. Maghunos dili muna," she concluded.


"TEKA, SANDALI!"
HONTIVEROS, NALULUHA SA PAG-AALALA SA NAKAAMBANG PAG-IMPORT NG SIBUYAS

Nagpahayag ng pag-alala si Senator Risa Hontiveros ukol sa nakaambang importation ng abot sa 22,000 metric tons ng sibuyas. Ayon sa senadora, mas makakabuti na maghintay muna ang mga otoridad at obserbahan ang ani ng ating mga magsasaka sa susunod na linggo bago magdesisyon.

Hinimok ng senadora ang Department of Agriculture at Bureau of Plant Industry na maging maingat sa dami ng mga sibuyas na aangkatin ng bansa. Inirerekomenda niya ang isang 2-step process: mag-import ng iilan, at pagkatapos ay mag-"wait and see".

"It's best to wait and see. Malapit na ang anihan ng ating mga magsasaka at magpapatuloy ito hanggang Abril. Kung maganda ang ani tulad noong nakaraang taon, baka hindi naman kailangan na 22,000 metric tons ang sibuyas na aangkatin," ayon kay Hontiveros.

"Baka naman pwedeng kalahati lamang ng authorized amount ni Presidente ang dapat ma-import, lalo na kung maging masagana ang makukuha natin sa Nueva Ecija at Mindoro. Pwede namang hindi itodo," dagdag pa nya.

Bukod sa isyu ng supply, naniniwala si Hontiveros na kailangan ding matulungan ang mga Pilipinong magsasaka na makabangon, matapos silang masalanta ng masamang panahon. Ito ang paulit-ulit na sumisira sa kanilang mga pananim noong nakaraang taon.

"Kailangang magkaroon na ng supply ng sibuyas at kailangang bumaba na ang presyo. Pero, dapat makatarungan rin naman ang ang farm gate price para makabawi at makabangon ang mga magsasaka. Wala namang crop insurance mula sa DA-PCIC ang mga nagtatanim ng sibuyas," buod ng senadora.

Naniniwala si Hontiveros na "late" na ang dumating na awtorisasyon sa pag-import, mahigit dalawang buwan pagkatapos ng pagpaplano ng karamihan sa mga pamilya ng kanilang mga "Noche Buena".

"The importation is obviously being done belatedly. The imports should have been authorized two months ago in time for the holidays. This error is unforgivable. The BPI and the DA wrongly predicted that the December domestic supplies would be enough to cover the demand," ayon kay Hontiveros.

Hinihikayat ng senador ang BPI at ang DA na pagbutihin ang pangongolekta ng datos sa produksyon ng sibuyas sa bansa upang ang mga opisyal ay hindi gumawa ng mga padalus-dalos na desisyon.

"Limitado ang datos ng DA ukol sa lawak at laki ng ani mula sa mga taniman ng sibuyas. Kaya hindi malayong mabago pa ang 22,000 metric tons na iniutos ni Presidente. Huwag muna tayong magpadala sa 'ramdam sampling'. Maghunos dili muna," pagtatapos ni Hontiveros.

News Latest News Feed