Press Release
February 5, 2023

Jinggoy pitches for mental health offices in SUCs

IN the wake of the rising incidence of Filipino students struggling with mental health issues, Senator Jinggoy Ejercito Estrada pitched proposed the establishment of mental health offices (MHOs) in the campuses of all state universities and colleges (SUCs).

"There have been a lot of studies that have come out on the worsening mental shape of our youth today. Hindi dapat natin itong ipagwalang bahala. Dapat aksyunan ito at solusyunan. Mahalagang pagtuunan ito ng pansin nang hindi na madagdagan pa ang ating mga mag-aaral na depressed," Estrada said.

The senator cited the World Health Organization (WHO) report on adolescent mental health, which showed suicide as the fourth leading cause of death among adolescents aged 15 to 29-year-old.

In the same report, the body said that consequence of failing to address adolescent mental health conditions extend to adulthood, impairing both physical and mental health and limiting opportunities to lead fulfilling lives as adults.

"Therefore, there is a need to establish MHOs in all our SUCs and to ensure easy access to mental health care for the well-being not only of our vulnerable youth population but the faculty, teaching and non-teaching staff and personnel in the campuses of our SUCs all throughout the country," Estrada said in his Senate Bill 1508.

Under the measure, all SUCs shall be required to have MHOs in all their campuses, set up campus hotlines with dedicated and trained guidance counselors to provide assistance to students and teaching and non-teaching staff. Special attention shall be given to those identified to have mental health problems or conditions, especially those at risk of committing suicide.

Each MHO shall be staffed by trained mental health professionals, their hiring will be subject to evaluation and approval by the Department of Budget and Management (DBM) whether they will be given plantilla positions or on contractual or part-time basis in campuses of SUCs.

The MHO staff will also be subjected to continuing training, taking into consideration the latest information, studies, and know-how on mental health and mental health services.

Heightened campaign is likewise mandated to raise the collective consciousness about mental health, with special emphasis to issues of suicide prevention, stress handling, mental health and nutrition, guidance and counselling.

This is to ensure, Estrada said, that the whole SUC community, especially the students, is aware of in-campus mental health services.


Jinggoy itinutulak ang pagkakaroon ng mental health offices sa mga SUC

BUNSOD ng pagtaas ng kaso ng mental health issue sa mga mag-aaral na Pilipino, itinutulak ngayon ni Senador Jinggoy Ejercito Estrada ang pagkakaroon ng mental health offices (MHOs) sa mga kampus ng lahat ng state universities and colleges (SUC).

"Maraming pag-aaral ang lumabas na ukol sa lumalalang problema sa estado ng mental health ng ating mga kabataan sa ngayon. Hindi dapat natin itong ipagwalang bahala. Dapat aksyunan ito at solusyunan. Mahalagang pagtuunan ito ng pansin nang hindi na madagdagan pa ang ating mga mag-aaral na depressed," sabi ni Estrada.

Tinukoy ng senador ang ulat ng World Health Organization (WHO) sa adolescent mental health kung saan napag-alaman na ang suicide ay pang-apat na pangunahing sanhi ng kamatayan sa mga kabataang may edad 15 hanggang 29 na taong gulang.

Sinabi rin sa ulat na ito na may epekto kalaunan ang hindi agarang pagtugon sa problema sa mental health ng mga kabataan dahil nalilimitahan ang pagkakaroon nila ng maayos na pamumuhay pagtuntong nila sa hustong gulang.

"Upang matiyak ang pagkakaroon ng access sa pangangalaga sa kalusugan ng isip at para na rin pangalagaan ang kapakanan ang mga apektadong kabataan, kailangan na magtatag ng mga MHO sa lahat ng ating SUC. Sakop na rin nito ang mga guro at mga kawani sa mga kampus ng ating mga SUC sa buong bansa," ani Estrada sa kanyang Senate Bill 1508.

Sa ilalim ng panukala, ang lahat ng SUC ay dapat magkaroon ng mga MHO at hotline sa lahat ng kanilang kampus na pangangasiwaan ng mga guidance counselor na may kasanayan sa pagbibigay ng kinakailangang tulong sa mga mag-aaral, guro at kawani nito. Dapat din na ibigay ang kaukulang atensyon sa mga may problema sa mental health lalo na sa mga taong nasa panganib na magpakamatay.

Maglalagak ng mga eksperto sa mental health para pangasiwaan ang mga MHO at ang paghirang sa kanila para mabigyan ng plantilla position, contractual o part-time na estado ng trabaho sa mga kampus ng SUC ay isasailalim sa pagsusuri at pag-apruba ng Department of Budget and Management (DBM).

Ang mga kawani ng MHO ay sasailalim din sa continuing training na may pagsasaalang-alang sa mga pinakabagong impormasyon, pag-aaral at kaalaman sa mental health at mga mental health services.

Iaatas rin na palakasin ang kampanya sa kamalayan ukol sa mental health lalo na sa aspeto ng suicide prevention, stress handling, nutrisyon, paggabay at pagpapayo.

Ito ay upang matiyak, ani Estrada, na ang buong kumunidad ng SUC, lalo na ang mga mag-aaral ay mulat sa in-campus mental health services.

*****

http://legacy.senate.gov.ph/lis/bill_res.aspx?congress=19&q=SBN-1508

News Latest News Feed